رایانامه ها:

sajad.nemati@ut.ac.ir

labbaik.128@gmail.com

شماره تماس:

09196225934

شبکه اجتماعی (اینستاگرام):

@shohadayefajr